Recopart AB* - Integritetspolicy för vår e-handel

*Recopart AB är systemleverantör av MärkesDemos e-handel

Vi vill att alla våra kunder ska känna sig trygga med att vi hanterar deras personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt.

I alla sammanhang där personuppgifter eller annan viktig information kan komma att behandlas av Recopart AB, eller av någon annan för Recopart AB:s räkning, vidtas därför alla rimliga och lämpliga åtgärder för att säkerställa att skyddet för den personliga integriteten är starkt.
Med denna policy vill vi informera dig närmare om hur vi på olika sätt tillvaratar ditt berättigade intresse av integritetsskydd. Här får du veta mer om vilka uppgifter vi behandlar om dig, när vi behandlar personuppgifter, vad vi använder dem till, hur länge vi sparar personuppgifter, till vem vi lämnar ut personuppgifter, hur vi skyddar personuppgifter och om dina rättigheter.
Du kan alltid kontakta oss vid frågor om integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på dpo@recopart.se.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar exempelvis person- och kontaktinformation och betalningsinformation om dig i samband med att du använder dig av våra tjänster. Typisk information som vi också behandlar i detta sammanhang är information om varor och tjänster, finansiell information, historisk information, enhetsinformation och geografisk information. I samband med vissa tjänster kan det även vara offertförfrågning, beställningar, användar-id, lösenord och annan information som du lämnat i samband med registrering eller köp. 

Hur samlar vi in personuppgifter

Personuppgifter som vi samlar in är dels information som du själv lämnar när du blir kund hos oss eller som skapas när du tar kontakt med oss. Uppgifterna kan skapas när du själv registrerar dig på sidan alternativt via de uppgifter du lämnar om du begär en offert direkt från någon av våra anslutna bildemonteringar. 

Vad använder vi personuppgifterna till

För att behandla dina personuppgifter måste det finnas rättlig grund till behandlingen. Behandling av personuppgifter förutsätter att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller ett avtal med dig. Behandling får även ske efter en intresseavvägning eller med ditt samtycke.

Registrering på sidan
När du skapar ett konto på sidan lagrar vi de uppgifter du anger i vårt kundregister för att kunna hantera förfrågningar och köp från dig samt skicka marknadsinformation om våra produkter. Uppgifterna sparas med stöd av intresseavvägning.

Köp av varor
När du köper någonting via sidan sparas dina uppgifter i kundregistret för att hantera din order, leverera varorna och för att hantera eventuella garantiärenden. Uppgifterna sparas med stöd av köpeavtal och intresseavvägning.

Offertbegäran
När du begär en offert sparas dina uppgifter för att svara på din offert och tillhandahålla dig en inloggning för att ta ställning till offerten. Uppgifterna sparas med stöd av intresseavvägning.

Marknadsföring
Dina uppgifter kan komma att användas för marknadsrelaterade ändamål. Vi behandlar uppgifterna med stöd av samtycke eller intresseavvägning.

Utveckling av tjänster
Vi behandlar personuppgifter för att utveckla vår verksamhet och processer samt våra produkter och tjänster. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analys. Vi behandlar uppgifterna med stöd av intresseavvägning.

Hur länge sparas uppgifterna

Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs för att leva upp till de lagkrav som ställs på oss. Dina uppgifter sparas i maximalt 24 månader efter ditt senaste köp eller offertbegäran. Uppgifter som behövs för bokföring sparas dock i upp till åtta år. 

Till vem lämnas uppgifterna ut

Uppgifterna lämnas ut till de inom Märkesdemo AB anslutna företagen. Vilka företag som ingår i Märkesdemo kan ändras från tid till annan och aktuell lista finner ni här ››
Uppgifterna kan även lämnas ut till de konsultföretag som hjälper Recopart AB att utveckla systemen samt supportpersonal för IT-drift. 

Hur skyddas dina uppgifter

Dina uppgifter skyddas genom brandväggar och övervakning av våra system och IT-miljö. En genomgång av säkerheten är gjord och omfattande tester har genomförts för att säkerställa högsta möjliga IT-säkerhet. All personal som hanterar personuppgifter har utbildats för att säkerställa att de hanteras på ett korrekt sätt. 

Dina rättigheter

För att du ska känna dig trygg behöva du även känna till dina rättigheter. Vi vill därför passa på att informera dig om dem så du förstår vad vi använder uppgifterna till, varför vi samlar in dem och hur länge vi sparar dem.

Begära rättelse av din information

De uppgifter vi behandlar om dig ska vara korrekta. Om du ändå upptäcker någonting som är felaktigt eller om du exempelvis bytt namn, flyttat eller på annat sätt ändrat din kontaktinformation har du rätt att begära rättelse av uppgifterna.

Begära att bli raderad från våra system

Du har rätt att begära att bli raderad från våra system. Begäran kommer att tillgodoses om uppgifterna inte längre behövs för att uppfylla de syften till vilka de samlades in eller om det finns andra lagkrav som bokföringslagen, skattelagstiftningen eller andra lagar som kräver att vi behåller uppgifterna. Endast de uppgifter som krävs för att uppfylla lagkravet kommer då att bevaras. 

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut dina uppgifter från oss i ett maskinläsbart format för att flytta dem till en annan tjänst. 

Rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter

Du har i vissa fall rätt att begära att vi tillfälligt ska begränsa användningen av dina personuppgifter. Ett sådant fall kan exempelvis vara när du har begärt rättelse av dina uppgifter och vill begränsa användningen under tiden vi utför rättningen. 

Rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen

Du har rätt att göra invändningar om den behandling vi utför av dina personuppgifter som använder det intresseavvägning som den lagliga grunden. 

Cookies

Vi använder så kallade cookies. Det är en liten textfil som lagras på din dator, mobil eller platta och som innehåller information som används för att förbättra webbplatsen för dig. Det finns två typer av cookies, permanent- och sessionscookies. Den permanenta cookien sparar en fil på din dator. Sessionscookien skickas mellan din dator och servern under tiden du besöker webbplatsen och försvinner när du stänger din webbläsare. 

Vår webbplats använder både permanenta cookies och sessionscookies. Permanenta cookies används för att du inte upprepade gånger ska få viss engångsinformation och sessionscookies används för att du ska kunna logga in på olika tjänster. Du kan i din webbläsare välja att inte acceptera cookies, men då kommer webbplatsen inte att fungera optimalt och det går inte att logga in. 

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig Recopart AB

Recopart AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som samlas in via våra system såsom DemoMax, markesdemo.se, delebil.no och kaikki-autonosat.fi.
Vi bestämmer syftet med behandlingen och hur uppgifterna får användas. 

Recopart AB (org.nr 556663-6261)
Personuppgiftsansvarig
Druveforsvägen 32
504 33 Borås
Tel: 033-348 43 00
E-post: dpo@recopart.se

 

Klarna

För att vi ska kunna erbjuda dig Klarnas betalsätt behöver vi dela vissa av dina personuppgifter till Klarna, så som kontakt- och orderinformation, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan erbjudas deras betalningsmetoder och för att skräddarsy betalsätten åt dig.

Mer information om Klarna kan du hitta här. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas dataskyddspolicy.