MärkesDemos garantinivåer

Vi på MärkesDemo vill att du skall känna samma trygghet när du köper en MärkesDemo-certifierad del, som när du köper en nytillverkad. Därför lämnar vi i stort sett samma garanti på MärkesDemo-certifierade delar som när du köper en ny. MärkesDemo ansvarar för att samtliga återanvända delar lever upp till garanterad kvalitet och funktion.

MärkesDemo Garanti››

Garantibehandling››

 

Garantiklass 1

Garantitid 12 månader förutsatt att delen är monterad enligt tillverkarens anvisningar.
Delen ersätts med en likvärdig del eller krediteras. Frakt bekostas av säljande företag.
Garantitid för yrkesfordon är 12 månader och maximalt 1,000 mil.
Bilverkstad och Auktoriserad Skadeverkstad får ersättning för montering och demonteringskostnader samt förbrukningsmaterial enligt tillverkarens garantidebitering.
Den anslagna arbetstiden ersätts för närvarande med 850kr/timme exklusive mervärdeskatt. Vid försäkringsärende ersätts försäkringsbolagets debitering.

Garantiklass 2

Garantitid 12 månader förutsatt att delen är monterad enligt tillverkarens rekommendationer.
Delen ersätts med en likvärdig del eller krediteras. Frakt bekostas av säljande företag.
Garantitiden för yrkesfordon är 12 månader och maximalt 1,000 mil.
Montering och demonteringskostnader samt förbrukningsmaterial ersätts inte.

Garantiklass 3

Funktionsgaranti, kunden informeras om den status som varan har. Returrätt inom 30 dagar, varan krediteras och kunden betalar fraktkostnader.
Slitagedelar som ingår i eller på varan är undantagna (tex. rem, spännrulle, vattenpump, tändstift, bromsbelägg, spridare mm.).
Montering och demonteringskostnader ersätts ej.

 

Rutin för garantiärenden

Garantin följer köparen och anmälan skall ske inom skälig tid, normalt 14 dagar.
Anmälan skall göras till säljande företag som behandlar din garantianmälan och meddelar åtgärd.
Åtgärden kan påbörjas efter att skriftligt medgivande lämnats av företaget. Garantiarbeten påbörjade utan medgivande ersätts ej. Säljande företag har rätt att erbjuda, men är inte skyldig att skaffa, en likvärdig ersättningsdel.
Om likvärdig del inte finns krediteras köpet. För garantiklass 1 ersätts även montering och demonteringskostnader samt förbrukningsmaterial